Přínosy i omezení připravované revitalizace Zábrdovická – Šámalova

Projekt, který má své zárodky ve Smlouvě o spolupráci uzavřené s městem Brnem v roce 2021, bude mít přínos pro všechny. Nové Zbrojovce zajistí komfortní dopravní napojení aktuálně rozvíjené jižní části, které dále naváže na novou městskou třídu propojující oba konce nově vznikající čtvrti. Projíždějící po Zábrdovické na oba směry pak potěší 300 m zrekonstruovaného úseku ulice a plynulejší provoz díky novému odbočovacímu pruhu. A město Brno sníží vysoutěžené realizační náklady o příspěvek Nové Zbrojovky na zhotovení. Ukázková win-win strategie podle našeho gusta!

                                                                                                                               Zásadní dopravní napojení nově vznikající čtvrti Nová Zbrojovka

Dopravní komfort Nové Zbrojovky i okolí

Komfortní dopravní obslužnost a napojení ze všech směrů je neodmyslitelnou součástí plánu rozvoje Nové Zbrojovky. V každé etapě výstavby vždy počítáme s mixem bytů, kanceláří, občanskou vybaveností a prostorem pro služby i obchody, stejně jako s potřebným technickým zajištěním tak, aby byla plnohodnotná a pro obyvatele komfortní každá z dílčích částí rozvíjeného území. 

Výstavbu Nové Zbrojovky začínáme z jihu, tedy je pro nás aktuální klíčové dopravní napojení ulicí Šámalovou, jehož příprava bude započata začátkem června. Toto napojení nám zajistí kvalitní dopravní pokrytí pro první 2 etapy rozvoje území ještě předtím, než dojde ke kolaudaci prvních bytových bloků, které letos začínáme stavět. Na zrekonstruovanou Šámalovu pak v budoucnu naváže nová městská třída o šířce 28 m, která propojí jižní a severní část čtvrti a dá tak základ také pro navázání dopravy na druhém konci Nové Zbrojovky. V této oblasti máme v plánu další 2 zásadní dopravní napojení. Připojení na VMO z Tomkova náměstí v Husovicích, včetně realizace nového mostu přes Svitavu, prvního mostu za posledních 60 let! Aktuální pro náš další rozvoj je ale severovýchodní připojení z ulice Markéty Kuncové, které zajistí připojení na VMO a spolu s jižní přípojkou ze Šámalovy zaručí kvalitní páteřní dopravní skelet a rozložení dopravy vedoucí k dlouhodobě udržitelné dopravní infrastruktuře v této oblasti.  

        

                                               Vjezd do Nové Zbrojovky ulicí Lazaretní                                                                                                    Pohled na jižní část Nové Zbrojovky, která je rozvíjena jako první 

Rekonstrukce 300 m ulice Zábrdovická včetně tramvajových tratí navíc

Největší brněnský brownfield, který transformujeme a rozvíjíme, má samozřejmě sloužit budoucím obyvatelům, ale neméně důležitý je pro nás i přínos nového revitalizovaného prostoru pro okolní zástavbu, obyvatele a podnikatele. Našim cílem je využít potřebné dopravní a jiné technické zabezpečení Nové Zbrojovky tak, aby z něj mohla těžit celá oblast. 

V tomto duchu přistupujeme i k projektu revitalizace území Zábrdovická – Šámalova. Nalijme si čistého vína, naší původní myšlenkou byla rekonstrukce pouze části Šámalovy mezi ulicí Zábrdovickou a Lazaretní. Pro naše účely by to bylo dostačující a rekonstrukce těchto necelých 200 m vozovky výrazně jednodušší. A nutno zdůraznit, že také s výrazně menším dopravním omezením pro okolí. Po projednání záměru s městem Brnem a zpracování dopravního masterplanu území jsme však projekt začali vnímat v širších souvislostech a dohodli se zahrnout také rekonstrukci 300 m vozovky a tramvajové trati na ulici Zábrdovická mezi zastávkou Vojenská nemocnice a Kuldova. Navážeme tak na projekt Brna řešící odhlučnění tramvajové trati Cejl – Zábrdovická z roku 2019, součástí kterého byla také rekonstrukce komunikace od Cejlu k Vojenské nemocnici. 

Náš záměr Nové Zbrojovky, jako čtvrti krátkých vzdáleností zejména pro chodce a cyklisty, neznamená, že podmínky pro komfortní automobilovou přepravu a parkování podceňujeme. Jak se říká: „Doufej v nejlepší a očekávej nejhorší.“ A tak jsme připraveni na každou situaci a dáváme si rezervu i nad zákonem danými regulacemi definujícími podobu pozemních komunikací a parkovaní s ohledem na počet budoucích uživatelů. Rekonstrukce daného úseku Šámalovy tak přinese velkorysou vozovku s příjezdem z ulice Zábrdovická v rámci vlastního pruhu.

Pojďme se dotknout i méně příjemného. Nutnou součástí rekonstrukce totiž bude také posun tramvajové trati, který způsobí výluku tramvajové linky po dobu stavebních prací (předpokládáme v průběhu léta 2025), ale zhodnoťte sami, pár měsíců omezení přinese dlouhodobě komfortnější a udržitelnější řešení. Taky vám to dává smysl? 

Více zeleně a prostor pro cyklisty 

Citlivým tématem revitalizace daného prostoru je prostor před Městskými lázněmi brněnského architekta Bohuslava Fuchse. A bohužel v důsledku projektu je nutný zásah do tohoto prostoru a z toho nejvíce bolestivé pokácení 3 vzrostlých stromů, topolů, které již proběhlo v průběhu března. Ano, tyhle nevyhnutelné zásahy nás opravdu štvou, není nám to lhostejné a vždy se snažíme hledat alternativy, ale tady jsme bohužel jiné řešení nenašli. Tím víc si bereme k srdci náš závazek důsledné revitalizace zbrojováckého brownfieldu, původně „mrtvého“ území, které po plánované transformaci bude téměř ze třetiny tvořit zeleň. Hlavní zelená plocha je plánována kolem řeky Svitavy ve formě sportovně-relaxačního parku na celých dvou hektarech. Další výrazná koncentrace zeleně v podobě menších stromů, které budou poskytovat stín a prostor pro posezení a relaxaci, až po vzrostlé platany, bude pak koncipovaná v centrální části více než hektarového náměstíVe všech ulicích je také počítáno se stromořadím.

Spolu se stavbou nové rozšířené komunikace na Šámalově dojde také k vyčištění této oblasti od chátrajících průmyslových objektů, nelegálních parkovišť, revitalizaci vjezdů a k výsadbě zeleně, která zde v tuto chvíli zcela chybí. Zásadní je také vytvoření dostatečného prostoru pro chodce a propojení s cyklostezkou. Výsledkem bude funkční integrovaný prostor pro automobily, cyklisty i pěší, který navíc oblast esteticky pozvedne a zpříjemní. 

                                       

Doprava v Židenicích nebude až takové peklo!

Pojďme si projít časová fakta a přesvědčit se, že to zas takové peklo, jak někteří tvrdí, nebude. Projekt by měl být spuštěn do června tohoto roku. Na realizaci jsou plánovány 2 stavební sezóny (duben – listopad), tedy předpokládáme kompletní dokončení do prosince příštího roku. 

Letos bude předmětem rekonstrukce pouze ulice Šámalova (úseku mezi ulicí Zábrdovickou a Lazaretní), která se obejde bez většího dopravního omezení. V příštím roce bude zahájena revitalizace 300 m ulice Zábrdovická mezi zastávkou Vojenská nemocnice a Kuldova. Součástí této fáze bude také zmiňované přesunutí tramvajové trati nutné k vytvoření nového odbočovacího pruhu, který do budoucna zajistí plynulý průjezd. V tomto období, přepokládáme prázdniny 2025, se nejspíš budeme muset připravit na dočasnou výluku tramvají v tomto úseku a s ní spojená dopravní omezení. 

Přáli bychom si, aby se nám všem s výhledem nastíněného výsledku a přínosů tato omezení dařila brát s nadhledem. 

AKTUÁLNĚ Z NOVÉ ZBROJOVKY

Máte zájem
o novinky?


Miroslav Pekník

Development director

+420 774 821 609
m.peknik@cpipg.com
Elen Heinlová

Property Manager

+420 773 739 604
e.heinlova@cpipg.com
Jan Růžička

Project Manager

+420 773 758 635
j.ruzicka@cpipg.com
Jakub Farář

Event Manager

+420 771 285 151
j.farar@cpipg.com