Hola, škola volá. Soutěž určila podobu další části Nové Zbrojovky

Že v Nové Zbrojovce jednou zasednou děti do školních lavic bylo jasné už od začátku projektu. Nyní je už také jasno, jak budou jejich lavice vypadat. Podoba základní a mateřské školy vzešla v polovině listopadu z architektonicko-urbanistické soutěže. Tu jsme začátkem roku zadali společně s městem Brnem. Odborná porota, ve které byla kromě Nové Zbrojovky a města Brna zastoupena také městská část Brno-Židenice a Kancelář architekta města Brna vybrala jednohlasně návrh z pera architektonického studia SOA architekti. Výsledek ve středu 30. listopadu posvětila Rada města Brna.


Zatímco mateřská škola bude dvou třídní, základní škola nabídne kapacitu pro až 810 žáků ve 27 třídách. Návrh nezpracovává pouze školní budovy, ale také přilehlá prostranství včetně sportovního areálu. O podobě této důležité části veřejné a občanské vybavenosti je navíc jasno ještě před tím, než jsme vůbec zažádali o stavební povolení na první byty. Vítěze vybrala porota z celkem 7 soutěžních návrhů. U vítězného návrhu ocenila především různorodost veřejného prostranství a flexibilní dispoziční řešení. Jednotlivé části prostoru budou variabilně využitelné jak pro výuku, tak pro komunitně trávený čas budoucích zbrojováků. Detailně propracovaný je návrh také po provozní, energetické a krajinářské stránce.


„Jsme rádi, že podoba školy a školky vzešla z architektonicko-urbanistické soutěže. V Nové Zbrojovce jich proběhlo již 6 a postupně vtiskávají podobu celému areálu. Jsou zárukou architektonické diverzity a kvalitní architektury, které jsou jedním z pilířů celé výstavby Nové Zbrojovky,“ uvedl k soutěži Project Manager Nové Zbrojovky Jan Růžička.

„Věříme, že na vítězný návrh město Brno naváže JŘBÚ a zadá projektovou přípravu. Za Novou Zbrojovku jsme připravení na další kroky. Pro realizaci tohoto projektu jsou důležité i další návaznosti, jako výstavba páteřní dopravní a technické infrastruktury nebo protipovodňových opatření. I na těch už jsme však s městem smluvně domluvení a společně je rozvíjíme paralelně k tomuto projektu. Jsme rádi, že nastavená spolupráce s městem funguje,“ dodává Development Director Nové Zbrojovky Miroslav Pekník. Připomíná tak, že Nová Zbrojovka má s městem dlouhodobou Smlouvu o spolupráci, kterou jsme podepsali v roce 2021. Ta definuje rozvoj celého území a investice pro dalších 10 let. Jejím předmětem je 13 hlavních bodů na jejichž základě vzniká série dalších, dílčích smluv o spolupráci.

Všechny soutěžní návrhy, včetně jejich fyzických modelů, si budete na začátku nového roku moct prohlédnout na výstavě přímo v areálu Nové Zbrojovky. Odborná porota ocenila 3 soutěžní návrhy:

1. SOA architekti, s.r.o.
2. Anagram&Gruppa L.L.C.
3. Marek Chalupa architekti s.r.o.

Foto: Marieta Musálková

AKTUÁLNĚ Z NOVÉ ZBROJOVKY

Máte zájem
o novinky?


Miroslav Pekník

Development director

+420 774 821 609
m.peknik@cpipg.com
Elen Heinlová

Property Manager

+420 773 739 604
e.heinlova@cpipg.com
Jan Růžička

Project Manager

+420 773 758 635
j.ruzicka@cpipg.com
Jakub Farář

Event Manager

+420 771 285 151
j.farar@cpipg.com