Dopravní řešení? To máme! Jak bude vypadat doprava v Nové Zbrojovce


I když to mnozí nevědí, v Nové Zbrojovce jsou dnes pouze areálové, účelové komunikace. Překlad: areál je soukromý a cesta, která ho protíná slouží k obsluze firem, které zde sídlí. To se nicméně začne brzy měnit. Již v příštím roce začnou práce na rozšíření dopravních napojení Nové Zbrojovky na okolní komunikace. V horizontu tří let se pak počítá se zahájením výstavby samotné městské třídy, která bude tvořit páteřní komunikaci pro pěší, cyklisty, auta, hromadnou dopravu i zásobování.

Válka inženýrů

Ale od začátku. Co se stane, když se potká architekt, krajinář, dopravák, vodohospodář a síťař a jdou společně za magistrátními odbory, zájmovými organizacemi, dopravním podnikem a Policií ČR? To není začátek vtipu, ale realita projektu městské třídy. Jejich spolupráce je pro úspěch dopravního projektu nesmírně důležitá. Ale najít řešení vhodné pro všechny je extrémně složité. Každý má totiž ze své pozice jiné zájmy a priority. Do téhle bitvy, kde se bojuje doslova o každý centimetr veřejného prostoru, vstupují technické aspekty, ochranná pásma i budoucí majetkoprávní vztahy a správcovství nebo často nelogická či protichůdná legislativní pravidla. Proto hrozí, že řešení, které sice splňuje všechny normy, nebude funkční. A naopak, že to funkční nenaplní desítky norem, vyhlášek a zákonů. My nevnímáme dopravní infrastrukturu jenom jako kus asfaltu, který vás dostane z bodu A do bodu B, ale jako komplexní a důležitý veřejný prostor. Spolupráce všech těchto hráčů je pro nás tedy naprosto klíčová.

Poté, co jsme areál bývalé Zbrojovky převzali, probíhala mezi lety 2017 až 2021 změna územního plánu. S jejím vydáním jsme mohli „šlápnout“ i do návrhu dopravní a technické infrastruktury. Výsledek? Smír ve válce inženýrů, ale hlavně návrh dopravního řešení, kde má své zastoupení každý – pěší, cyklista, cestující MHD i auta. A nejen to. Díky promyšleným prvkům modrozelené infrastruktury a vysazení desítek stromů bude městská třída zároveň kvalitním veřejným prostorem.   

Jak to bude vypadat?

Páteřní komunikaci bude tvořit nová městská třída. Za nás by jí slušel název Nová Šámalova. Co myslíte? Ta bude protínat Novou Zbrojovku od severu k jihu (a obráceně) v délce přibližně půl kilometru a začátek její výstavby je naplánovaný na rok 2026. Na šířku bude mít 28 metrů. Ty si mezi sebe rozdělí dvouproudá silnice s odbočovacími a MHD pruhy, středový dělící zelený pruh, podélná parkovací stání, oddělená cyklostezka a oboustranný chodník. Vše pak bude ukončovat komerční parter v přízemí budov, které budou městskou třídu lemovat. Součástí městské třídy, budou dvě zastávky MHD pro autobusy a trolejbusy.

Další částí celkové dopravní infrastruktury jsou vedlejší komunikace. S šířkou 22,5 metrů budou sloužit především rezidentům a pracujícím. Průjezd by zde měl být minimální. Z toho důvodu tu bude i řada dopravních „překážek“ – od snížené rychlosti, přes zúžení cesty až po zvýšené prahy. Kdy to bude? Jejich stavba závisí na průběhu celkové výstavby. Začít by se ale mělo už v příštím roce.  

S okolím bude Nová Zbrojovka spojená ze čtyř směrů. První dvě napojení – ze Zábrdovické rozšířením ulice Šámalova a ze směru od Staré osady a Maloměřic rozšířením ulice Markéty Kuncové – se začnou realizovat již příští rok. Přípravné práce na nich už začaly. Třetím je původní a tradiční dopravní napojení z ulice Lazaretní. Tím čtvrtým bude propojení Nové Zbrojovky s Husovicemi a VMO. K tomu poslouží nový most jehož návrh vzešel v roce 2022 z architektonicko-urbanistické soutěže a bude to první most v Brně po více než 60 letech. Svou podobou, rozložením i průběhem realizace bude kopírovat městskou třídu.


Šup s tím pod zem

Až bude Nová Zbrojovka dokončená, bude se v ní každý den pohybovat asi 20 000 lidí. To je takový menší Vyškov. I když je cílem Nové Zbrojovky město krátkých vzdáleností, kde je doprava v maximální možné míře minimalizovaná, nelze ji zcela vyloučit. Zásobování, pošta, nákupy – tohle všechno prozatím nelze odbavit jinak. Prioritou jsou ale pěší, MHD a cyklisti. Proto se snažíme snížit podíl aut na povrchu. Všechny nové budovy tak budou mít podzemní garáže. Zajistit i parkování na povrchu nám ale ukládá zákon. I to jsme se snažili využít „pro dobrou věc“. Venkovní parkovací stání v Nové Zbrojovce nebudou typickou zpevněnou plochou, ale budou jedním z funkčních prvků modrozelené infrastruktury. Tvořit je totiž budou TTE rošty. Ty zachycují dešťovou vodu, předčišťují ji a vedou k okolním stromům. Přebytečná voda se pak zasakuje do terénu. Nechceme se chvástat, ale jsme první velký projekt v Brně, který aktivně pracuje s modrozelenou architekturou.


A kdy to jako bude?

Tento článek popisuje, jak bude dopravní infrastruktura v Nové Zbrojovce vypadat po jejím úplném dokončení. Je jasné, že v průběhu realizace se nevyhneme mezistavům, jako jsou dočasná povrchová parkoviště, provizorním řešením a samozřejmě i dílčím limitacím pro okolí. Rozkopané cesty patři k brněnskému koloritu. Nebudeme nic malovat na růžovo. I tady bude situace občas složitá. Výsledkem však bude výrazné odlehčení celkové dopravní situace.

AKTUÁLNĚ Z NOVÉ ZBROJOVKY

Máte zájem
o novinky?


Miroslav Pekník

Development director

+420 774 821 609
m.peknik@cpipg.com
Elen Heinlová

Property Manager

+420 773 739 604
e.heinlova@cpipg.com
Jan Růžička

Project Manager

+420 773 758 635
j.ruzicka@cpipg.com
Jakub Farář

Event Manager

+420 771 285 151
j.farar@cpipg.com