Menu

Etapa 2: Nové byty u Svitavy

Výstavba druhé etapy, která je podmíněna vybudováním protipovodňových opatření v letech 2026 - 2030, významně rozšíří nabídku bytů i nebytových prostor v Brně i zelené plochy v areálu Nové Zbrojovky. Stavět se bude podél nábřeží Svitavy a odtud směrem k náměstí a nově vzniklé městské třídě Nová Šámalova. Celou etapu pak zakončí rekonstrukce haly Industra.

 

Významnou součástí této etapy je dopravní napojení Nové Zbrojovky. Vznikne koridor přes řeku na plánovanou Novou Dukelskou a vyřeší se také jeho napojení na další dopravní uzly z z ulic Markéty Kuncové, Lazaretní, Baarovo nábřeží a Gargulákova. Zároveň bude dokončen zelený koridor pro chodce a cyklisty, který bude protínat celý areál. Ten bude kombinovat rostliny, stromy a rozmanité vodní prvky a během léta tak ochlazovat okolí.

Na architektonické podobě Etapy 2 se bude podílet minimálně 6 architektonických týmů. Jejich zadáním bylo zachování haly Industra a vhodné doplnění tohoto území nejen o bytovou výstavbu, ale také o nové administrativní a volnočasové objekty, včetně návazných služeb. Podmínkou je samozřejmě navržení dostatečné parkovací kapacity, vymezení plochy pro umístění moderního energocentra pro celé území a respektování navržených protipovodňových opatření.

zapojte se

Rozhodněte o dalším vývoji Nové Zbrojovky

Chceme vybudovat Novou Zbrojovku tak, aby se v ní dobře žilo. Proto potřebujeme znát váš názor. Pravidelně tady najdete hlasování o plánovaných projektech a realizacích. I vy tak můžete ovlivnit, jak bude Nová Zbrojovka vypadat.